Healing & The Reconnection
Light Insight

Healing & The Reconnection

Healing 

Reconnective Healing (RH) som denna nygamla form av energimedicin kallas, är djupt avslappnande. Healing är en optimal form av friskvård som ger Dig ökat välmående - på alla plan - fysiskt, psykiskt, emotionellt oc spirituellt. 


Healingen är frekvenser, vibrationer  som kommer med mängder av energi, ljus och Information. Dessa vibrationer påverkar oss in i minsta beståndsdel.  Healingens frekvenser/energier hjälper Dig, ända ner på DNA-nivå där uppmäta förändringar sker. Du hamnar i ett optimalt tillstånd av balans, där smärta och ohälsa som varit med dig får möjlighet att släppa. Du öppnas upp för fantastiska transformationer och oändliga möjligheter.

Healingen går hand i hand med forskning inom bla kvantfysik, där studier visar på att allt är energi. Så även våra minsta beståndsdelar  är vibrerande strängar, vibrerande energi, som en del av ett energifält med oändliga möjligheter.


Klienter upplever bla att Healingen ger ökad energi, bättre hälsa, ökat välmående och glädje i livet, Att deras medvetenhet öppnas upp och att de blir mer klarsynta och finner ett inre lugn. Studier har visat på samma resultat. En del upplever även en ökad spirituell kontakt. Healingen kommer i en form som är helt anpassad till just Dig. Reconnective Healing ger ökad balans i livet, oavsett hur just Du mår, bra som dåligt. På engelska heter sjukdom disease (dis-ease). RH hjälper Dig att gå från dis-ease till ease.


För stuider gjorda på Reconnective Healing, se längre ned.


Hur skiljer sig RH från annan healing? 

RH skiljer sig från annan healing, som tex Reiki, Qigong och Zonterapi, genom att den är fri i sin form och att den transcenderar teknik och diagnos. Den upplevs som starkare och en studie gjord på olika healingformer visar en starkare effekt av fysisk förbättring med RH, samt att de positiva effekterna håller i sig över tid.. Man går bortom intellektet till ett högre medvetande. RH behöver inte styras av några yttre föremål (stenar, kristaller, ljus) eller tekniker. Tvärtom. Ju mindre vi går in och styr det flöde av energi som kommer desto kraftfullare blir healingen. Vi har allt inom oss (och runtomkring oss)och därav kan vi släppa behov av redskap, tankemönster, kristaller och teknik, ju mer vi interagerar med dessa energier.


Inför Healing och The Reconnection

- Du får ligga på en massagebänk fullt påklädd. Om ligga ner är smärtsamt går det lika bra i någon annan avslappnande position.

- RH är en 'hands off- behandling´, vilket betyder att jag håller mina händer en bit ovanför dig under behandlingen.

- Det enda du behöver göra är att slappna av, öppna upp och ta emot. Som att du har fått en stund över till vila. Observera bara vad du känner i kropp och sinne. Var  gärna förväntansfull, som ett barn, för vad som än kan komma under och efter sessionen, men försök att släppa förväntningar på specifika resultat.

- Undvik gärna parfym. Du kan missa dofter/lukter som kommer till dig. En del personer upplever sinnesintryck av olika de slag, så som bilder/syner, känselintryck, lukter och smaker. 

- Undvik andra former av energibehandlingar (akupunktur, reiki etc) just under sessionsstiden, samt ett par veckor efter. Detta för att få ut det mesta av Healingen.

- Jag som utövare fungerar som en förmedlare, en katalysator för energierna. Jag öppnar upp och förmedlar energierna vidare till klienten. Jag går inte in och diagnostiserar något utifrån tanken utan förmedlar energierna utifrån instinkt och intuition. Bortom tanke med ett högre medvetande. Dessa energier är är kraftfulla och fantastiska, helt anpassade för den klient som kommer för en session.


Rekomendation är att komma på ett par sessioner. Fler tillfällen vid behov. 


RH är ingen pågående behandling. Det är därför inte nödvändigt att du återkommer inom den närmsta tiden (ca 3månader-1 år) utan låter healingen ha sin verkan.


 

The Reconnection 

Är Du redo för nästa steg i Din utveckling? Står du inför viktiga beslut? Vill du låta kreativiteten flöda och bli mer klarsynt vad gäller din livsväg? Vill du ta beslut ifrån ditt hjärta och stärka upp din inre kompass? Då är The Reconnection något för dig. Detta gör Du endast en gång i livet.

 

Genom The Reconnection(TR) blir du till fullo återkopplad till det flöde av energier som kommer utifrån och den kapacitet du har inom dig. Din personliga utveckling accelererar kraftigt och du når din högre potential.


Dina beslut blir lättare att fatta, då ditt syfte med livet blir tydligare och din inre kompass starkare. I många fall är det en livsomvälvande upplevelse där positiva förändringar sker i sinne, kropp och själ. En utveckling till den person du ämnas vara. Alla är vi här av en orsak, alla pusselbitar hör till och de kan med  hjälp av TR få falla på plats, så att ditt livspussel blir tydligt. Tankemönster förändras då The Reconnection hjälper dig att få insikt och nå ett högre medvetande.  Klienter beskriver att de efter en tid känner ett inre lugn, en  harmoni som de tidigare inte har upplevt. Vi upptäcker vår inre kärna av frid - TR ger dig mängder av ljus och information.


The Reconnection gör så att du till fullo blir återkopplad till det nätverk av energier som finns omkring oss. Detta görs genom att meridianlinjer som löper runt jorden och universum kopplas samman med de meridianlinjer som finns i din kropp. Mycket av den kinesiska medicinen, där ibland akupunktur, utgår ifrån meridianlinjerna i våra kroppar. Vi var för länge sedan ”uppkopplade” emot detta nätverk av energier, men har tappat kontakten genom tiderna. Genom The Reconnection sker en återkoppling.


The Reconnection görs en gång i livet vid 2 tillfällen, 2 efterföljande dagar. Priset är detsamma över hela Europa. En symbolisk summa, som även det är kopplat till frekvenser.


Jag rekomenderar att Du får Reconnective Healing vid 1-3 tillfälle innan Du gör Din Reconnection. Detta för optimal effekt och upplevelse.


Varmt välkommen att boka här


Distanshealing

Energin som kommer till oss blir starkare med avstånd, så det går utmärkt  att få Reconnective Healing på distans. Ta kontakt med mig så berättar jag hur vi går till väga. Proceduren är den samma som om du skulle komma till mig; att ligga bekvämt och ostört för att slappna av, öppna upp och ta emot.  Läs under Reconnective Healing(ovan) och Inför Reconective Healing och The Reconnection för mer information. 


Varmt välkommen att boka här


Studier på RH

Forskning på Reconnective Healing (RH) och dess effekter är något som skiljer denna healingform ifrån många. Forskningen är i sin början. En del intressanta resultat man har fått fram hittills är följande:


- Skillnader i blodet har mätts före och efter RH.


- RH utlöser signifikant förändring i hjärn- och hjärtaktivitet hos både klienten och hos utövaren under RH. Mätningarna har gjorts med EEG(elektroencefalografi) och EKG(elektrokardiografi). Ett signifikant resultat visade på att hjärtfrekvensen hos utövaren och klientens hjärnvågor ökade i aktivitet samtidigt och hade ett starkt samband.


- Energi som går att mäta i luften (thermodynamic energy) mättes på seminarium där man praktiserade RH. Den förändring i energin som mättes var enorm i det rum som RH praktiserades. Den var likvärdig med en temperaturhöjning av luften, till ca 300 grader Celsius, men temperaturen i rummet var så gott som oförändrad.


- RH frekvenserna (energierna) är starka och påtagliga. Normalt kan de kännas genom fysiska förnimmelser och detta har påvisats genom flera dubbelblinda, randomiserade studier.


- RH påverkar DNA hos växter. Laboratiorestudier visar att plockade eller brända växter/löv med uträknad levnadstid, får leva mycket längre efter att ha exponerats för RH än andra växter. Några av växterna utvecklade till och med nya rötter. Studierna visar att RH påverkar växternas DNA och hjälper dem att läka.


- Man har i laboratorier mätt elektromagnetiska frekvenser(vågor) och sett att utövare av RH kan avge och överföra en ökad mängd ljus och andra elektromagnetiska frekvenser. RH utövare kan ”slå på” frekvenserna och då ökar amplituden och svängningarna av elektromagnetiska frekvenser runt deras kroppar."Be a bringer of the Light.

For your light can do more than illuminate your own path,

you can be the Light which truly lights the World"


~ Neale Donald Walsch ~


"There is an awakening going on. You know that."

Light In Sight

contact@lightinsight.se - 0723-22 96 97

Märta Almegård, Reconnective Healing Foundational Practitioner, The Reconnection-Certified Practitioner

Leg. Logoped

Stockholm, Sweden